Upsale
דף הבית > מדעי הקניות > מיפוי התנהגות צרכנים
שם משתמש סיסמה

מיפוי התנהגות צרכנים

 גברים ונשים- קניות שונות....
   גברים מאופיינים בסגנון קנייה הקרוי "קח וברח" – קנייה מהירה ומדוייקת,  קטגוריות שלא ברשימה לא מושכות את תשומת ליבו,
 אזור המכירה אינו נתפס כמקום בילוי חברתי
"מחכים ובוכים"- הגררות אחרי האישה לקניות שלה...מאופיינת בחוסר סבלנות
והעדפה לקנייה מהירה
 
טיפים וארכיטיפים
 
  על פי יונג קיים מודל המאפיין מספר טיפוסי אישיות השונים זה מזה בתפיסתם את העולם
יונג מבחין בין טיפוס סנסורי לטיפוס אינטואיטיבי
מתוך ההנחה שאנשים משתמשים הן בחושים והן באינטואיציה שלהם לשם קליטת חומר ועיבודו,
אלו המוגדרים כטיפוסים אינטואיטיביים- נוטים לראות תמונה שלמה ולהתעלם ממכלול הפרטים,
מעדיפים משימות חדשות, מגלים סבלנות למצבים מורכבים וסולדים מפרטים שגרתיים.
 
אנשים המוגדרים  כטיפוס סנסורי/ חושי- מעדיפים אימות של פרטים, עובדות ישירות,
מחפשים באמצעות החושים מידע אובייקטיבי, הם מעדיפים התמודדות עם הווה ושגרה על פני בעיות חדשות.
 
בפרסום למשל, אבל גם בצורת למידה, אופן העברת חומר וכו'  הטיפוסים החושיים, סנסורים-
יעדיפו שימוש באלמנטים ויזואלים קונקרטיים ועמוסי פרטים (מפרט של הפלאפון, הסבר מעמיק על חבילת התקשורת),
ובכך יזכרו את המסר טוב יותר  ויגבשו כלפיו עמדה חיובית.
לאנשים מהסוג האינטואיטיבי- ידברו יותר אלמנטים ויזואלים מופשטים
אז איך מועבר המסר שלך?


הסיפור שלנו לקוחותינו צור קשר